Wednesday, 6 November 2019

Таблица за Умножение с 9

Таблица за Умножение с 9
Таблицата за умножение по девет в забавна онлайн математическа образователна игра. "Таблица за Умножение с 9" е малка игра за подреждане на числата в таблицата за умножение с девет. Безплатна онлайн игра за изучаване и упражняване умножение по 9. Забавна математика игра, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Математически игри за деца. Интерактивна таблица с 9.

Играй Онлайн

Tuesday, 5 November 2019

Таблица за Умножение с 8

Таблица за Умножение с 8
Таблицата за умножение по осем в забавна онлайн математическа образователна игра. "Таблица за Умножение с 8" е малка игра за подреждане на числата в таблицата за умножение с осем. Безплатна онлайн игра за изучаване и упражняване умножение по 8. Забавна математика игра, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Математически игри за деца. Интерактивна таблица с 8.

Играй Онлайн

Monday, 4 November 2019

Таблица за Умножение със 7

Таблица за Умножение със 7
Таблицата за умножение по седем в забавна онлайн математическа образователна игра. "Таблица за Умножение със 7" е малка игра за подреждане на числата в таблицата за умножение със седем. Безплатна онлайн игра за изучаване и упражняване умножение по 7. Забавна математика игра, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Математически игри за деца. Интерактивна таблица със 7.

Играй Онлайн

Sunday, 3 November 2019

Таблица за Умножение с 6

Таблица за Умножение с 6
Таблицата за умножение по шест в забавна онлайн математическа образователна игра. "Таблица за Умножение с 6" е малка игра за подреждане на числата в таблицата за умножение с шест. Безплатна онлайн игра за изучаване и упражняване умножение по 6. Забавна математика игра, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Математически игри за деца. Интерактивна таблица с 6.

Играй Онлайн

Saturday, 2 November 2019

Таблица за Умножение с 5

Таблица за Умножение с 5
Таблицата за умножение по пет в забавна онлайн математическа образователна игра. "Таблица за Умножение с 5" е малка игра за подреждане на числата в таблицата за умножение с пет. Безплатна онлайн игра за изучаване и упражняване умножение по 5. Забавна математика игра, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Математически игри за деца. Интерактивна таблица с 5.

Играй Онлайн

Friday, 1 November 2019

Таблица за Умножение с 4

 Таблица за Умножение с 4
Таблицата за умножение по четири в забавна онлайн математическа образователна игра. "Таблица за Умножение с 4" е малка игра за подреждане на числата в таблицата за умножение с четири. Безплатна онлайн игра за изучаване и упражняване умножение по 4. Забавна математика игра, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Математически игри за деца. Интерактивна таблица с 4.

Играй Онлайн

Thursday, 31 October 2019

Хепи Хелоуин!

Хепи Хелоуин!
"Хепи Хелоуин!" е безплатна онлайн аркадна игра, за празнуване на Хелоуин. Тя работи като онлайн поздравителна картичка. Повечето от празничните елементи са включени по забавen начин. Спечелване на играта онлайн дава +1 Ново на Познание на сайта planeta42.com и може да отключи нови звания и титли за познавателните постижения. Игра за Хелоуин.

Празнувай  Онлайн

Wednesday, 30 October 2019

Таблица за Умножение с 3

Таблица за Умножение с 3
Таблицата за умножение по три в забавна онлайн математическа образователна игра. "Таблица за Умножение с 3" е малка игра за подреждане на числата в таблицата за умножение с три. Безплатна онлайн игра за изучаване и упражняване умножение по 3. Забавна математика игра, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Математически игри за деца. Интерактивна таблица с 3.

Играй Онлайн

Tuesday, 29 October 2019

Таблица за Умножение с 2

Таблица за Умножение с 2
Таблицата за умножение по две в забавна онлайн математическа образователна игра. "Таблица за Умножение с 2" е малка игра за подреждане на числата в таблицата за умножение с две. Безплатна онлайн игра за изучаване и упражняване умножение по 2. Забавна математика игра, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Математически игри за деца. Интерактивна таблица с 2.

Играй Онлайн

Monday, 28 October 2019

Броене

Броене
3 забавни бройни задачи в кратка онлайн математическа образователна игра. "Броене" е малка игра за преброяване обектите на екрана, като използвате дадените стойности на единици от играта StarCraft. Безплатна онлайн игра за упражняване на събиране и умножение. Забавна математическа игра, подходяща за онлайн уроци и интерактивно обучение. Математически игри за деца.

Играй Онлайн