Tuesday 17 January 2017

Компютърна Навигация

http://planeta42.com/it/computernavigation/bg.html
 Играй Онлайн
С тази игра мозайка се запознаваме с онсовни аспекти при навикация в компютърна среда, и след това се прави теста.

No comments:

Post a Comment