Monday, 24 June 2019

Тест по Изобразително Изкуство за 6 Клас

Тест по Изобразително Изкуство за 6 Клас
"Тест по Изобразително Изкуство за 6 Клас" е малък онлайн тест от 18 въпроса за историята на изкуствата, традиционните изкуства, либерални изкуства, пластични изкуства, художници, жанрове, скулптура, книги и др. Безплатен онлайн тест за изкуства с интегрирана система за оценка.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment