Friday 14 June 2019

Реставратор на Статуи

Реставратор на Статуи
"Реставратор на Статуи" е малка онлайн игра в която да откриете и възстановите липсващите парчета на статуите. Безплатна онлайн игра за запознаване със скулптурно изкуство. Учебна игра по изкуствознание, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment