Wednesday, 26 March 2008

Пъзел на Слънчевата Система


Пъзел на Слънчевата Система
Екран
Влачи и пусни планетите от Слънчевата Система на правилните места и научи любопитна информация за тях. Първата игра в Електронно Игрилище се появява през далечната 2008 година.

Играй Онлайн


Как се играе:

      Пъзелът на Слънчевата Система на EGS е "Влачи и Пусни" забавно образователно приложение, с подробно включване на всички обекти обикалящи нашето слънце. Планетите и големите луни се намират в горната част на екрана и с натискане и задържане на ляв бутон върху избраната планета, тя се довлачва до съответното място (ако го знаете)  и бутонът се пуска. Ако не знаете точните места, се ориентирайте по големината и формата на очертанията в синьо. А след нялко игри със сигурност ще се ориентирате по-лесно :)
       За всяка планета има кратко описание, като физически параметри: наклон на оста на въртене(любопитно е, че оста на въртене на Уран е почти хоризонтална), диаметър, посока на въртене(само планетата Венера се върти по часовниковата стрела, всички други се въртят обратно на нея), картинка на повърхността и нещо интересно за самата планета.
       Целта е да се наредят всички планети на правилните места, а наградата е ново EGS Научно Ниво, което ще се отбелязва на страницата с Нивата.

Изисквания на играта:

       Ако играете онлайн, е необходимо да имате инсталиран флаш плеър на съответния браузър.  Ако изтеглите играта, архивът включва изпълним файл за Windows операционна система и се играе без никакви инсталации. В тозислучай, нивата ще се увеличават само на локалния компютър, но не и на сйта.

История:

     Играта е замислена като част от дипломен проект към РУ "Ангел Кънчев" специалност Инженерен Дизайн през 2003 година. Защитена е през 2004 г. заедно с още 3 игри с образователна насоченост. След кратък застой, през 2008 г. поетапно са добавяни нови открития, планети, обекти и интересна информация с бъдеща тенденция за още добавки.


No comments:

Post a Comment