Tuesday, 18 June 2019

Кодове на Цветове Пъзел

Кодове на Цветове Пъзел
"Кодове на Цветове Пъзел" е малка онлайн игра в която да влачите и пуснете цвета в правилната шестнадесетична стойност. Безплатна онлайн игра за запознаване с шестнадесетичните триплети на цветовете при компютрите. Учебна игра по изкуствознание, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Кодове на цветове пъзел.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment