Monday 10 February 2020

Фотосинтеза Пъзел

 Фотосинтеза Пъзел

"Фотосинтеза Пъзел" е безплатна онлай игра с нива на знание, за подреждане на елементите на процеса фотосинтеза на правилните места. Забавна образователна игра за изучаване как растениятя превръщат вода и въглероден двуокис в захар и кислород посредством слънчева светлина. Учебна игра по биология, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Забавна биологическа игра.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment