Sunday, 1 June 2008

Разходка в Русе

Разходка в Русе
Първата игра в предмет Цивилизация е забавно приключение в русе. Ще търсим разни паметници и ще ги слагаме по местата им :)

Играй Онлайн

 

No comments:

Post a Comment