Monday, 15 September 2008

Първи Учебен Ден

 

Първи Учебен Ден

"Първи Учебен Ден" е интерактивна поздравителна картичка по случай Първия учебен ден 15 септември. Целта е да се мине през предметите от учебната програма.

Празнувай  Онлайн

No comments:

Post a Comment