Wednesday, 27 January 2010

Пирамида на Мслоу

Пирамида на Мслоу
Първата игра по Психология е Пирамидата на Маслоум която представлява интересна подредба на нуждите на човека. Влачим тези нужди върху човечето и то се изкачва по стъпалата на пирамидата.

Играй Онлайн

 

No comments:

Post a Comment