Saturday, 19 February 2011

Майстор на Компютри

Маистор на Компютри
В следващият тест по Информационни технологии ще се запознаем с някой периферни устройства на компютъра.

Играй Онлайн

 

No comments:

Post a Comment