Wednesday, 16 March 2011

Вещ в Компютри

Вещ в Компютри
Третото ниво за опознаване на компютъра са магнитните носители през годините.

Играй Онлайн

 

No comments:

Post a Comment