Thursday 11 December 2014

Технологичен Прогрес

Технологичен Прогрес
Нова забавна игра по Цивилизация. Ще изучаваме какви технологии са откривани през епохите и ерите на разитие на човека.

Играй Онлайн

 

No comments:

Post a Comment