Tuesday, 28 July 2015

Алкали и Алкалоземи

Алкали и Алкалоземи
Днес ще нагласим Алкалните елементи по местата им в периодичната таблица.

Играй Онлайн

 

No comments:

Post a Comment