Sunday, 24 September 2017

Компютърни Части Пъзел

Компютърни Части Пъзел
Подредете частите на компютъра със забавна онлайн учебна игра за Информационни Технологии.

No comments:

Post a Comment