Thursday, 26 July 2018

Биомен Модел на Климата

Биомен Модел на Климата

Биомният триъгълник в забавна онлайн игра по география.

Тази забавна учебна игра, включва следните биоми:
  • Полярен
  • Тундра
  • Бореална гора
  • Студена пустиня
  • Пасище
  • Умерена гора
  • Суха пустиня
  • Савана
  • Широколистна гора
  • Тропическа гора

No comments:

Post a Comment