Sunday, 1 July 2018

Световно Производство на Уран

Световно Производство на Уран

Интерактивна карта на производство на уран по география.

Ето я картата на света и 20 дрелки в горната част на екрана. Кликнете върху някое местоположение на картата, за да видите колко хиляди тона уран се произвежда от този регион на година. Обемът на производството на уран ще бъде добавен в брояча в долната част и една дрекла ще бъде загубена. Целта е да се съберат 52 хиляди тона за година, преди да изчерпите всички кирки. 

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment