Thursday, 20 September 2018

Символи за Търсене в Интернет

Символи за Търсене в Интернет

10 лесни символа за усъвършенстване търсенето в интернет в забавна онлайн учебна игра по ИТ. 

Тази забавна учебна игра включва следните символи:

  • @ - Търсене в социалните медии. Пример: @twitter
  • $ - Търсене на цена. Пример: монитор $ 350
  • # - Търсене в hashtag. Пример: #educationgames
  • - - Изключете думите от търсенето. Пример: скорост на ягуара -кола
  • "" - Търсене на точно съвпадение. Пример: "онлайн образователни игри"
  • * - Търсене на заместващи символи. Пример: най-големия * в света
  • .. - Търсене в диапазон от номера. Пример: HDD $ 200..$ 300
  • OR - Комбинирайте търсения. Пример: маратон или състезание
  • site: - Търсене на конкретен сайт. Пример: site: planeta42.com
  • info: - Получаване на подробности за даден сайт. Пример: info: planeta42.com

 Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment