Saturday, 12 January 2019

Конно Надбягване

Конно Надбягване

Спечели конното надбягване онлайн.

Състезатели в спортното надбягване:

  • Оранжев кон - стъпка 3/3
  • Зелен кон - стъпка 2/4
  • Син кон - стъпка 1/5
  • Червен кон - стъпка 5/1
  • Жълт кон - стъпка 4/2
  • Лилав кон - стъпка 0/6

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment