Tuesday, 1 October 2019

ДНК Пъзел

ДНК Пъзел
 "ДНК Пъзел" е безплатна онлай игра с нива на знание, за подреждане на азотните бази на Дезоксирибонуклеинова киселина в правилен ред. Подредете четирите азотни бази в нишката на ДНК. Забавна образователна игра за изучаване на структурата на ДНК за деца и ученици. Учебна игра по биология, подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения. Забавна биологическа игра. 

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment