Tuesday, 2 June 2020

Проводник или Изолатор Викторина

Проводник или Изолатор

 "Проводник или Изолатор" е безплатна онлайн игра с нива на знание за определяне кои предмети са проводник и кои са изолатор в електрическа верига. Забавна образователна игра, за запознаване с физично свойство - проводимост. Част от Интерактивната Физична Работилница - образователни инструменти. Онлайн образователна игра по физика. Физична загадка.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment