Saturday, 10 October 2020

Свойства на Елементите - Колекция Викторини 1-20

Свойства на Водорода
Интерактивни свойства на Водород.

Играй Онлайн

Свойства на Хелия
Интерактивни свойства на Хелий.

Играй Онлайн

Свойства на Лития
Интерактивни свойства на Литий.

Играй Онлайн

Свойства на Берилий
Интерактивни свойства на Берилий.

Играй Онлайн

Свойства на Бора
Интерактивни свойства на Бор.

Играй Онлайн

Свойства на Въглерода
Интерактивни свойства на Въглерод.

Играй Онлайн

Свойства на Азота
Интерактивни свойства на Азот.

Играй Онлайн

Свойства на Кислорода
Интерактивни свойства на Кислород.

Играй Онлайн

Свойства на Флуора
Интерактивни свойства на Флуор.

Играй Онлайн

Свойства на Неона
Интерактивни свойства на Неон.

Играй Онлайн

Свойства на Натрий
Интерактивни свойства на Натрий.

Играй Онлайн

Свойства на Магнезий
Интерактивни свойства на Магнезий.

Играй Онлайн

Свойства на Алуминий
Интерактивни свойства на Алуминий.

Играй Онлайн

Свойства на Силиций
Интерактивни свойства на Силиций.

Играй Онлайн

Свойства на Фосфор
Интерактивни свойства на Фосфор.

Играй Онлайн

Свойства на Сяра
Интерактивни свойства на Сяра.

Играй Онлайн

Свойства на Хлор
Интерактивни свойства на Хлор.

Играй Онлайн

Свойства на Аргон
Интерактивни свойства на Аргон.

Играй Онлайн

Свойства на Калий
Интерактивни свойства на Калий.

Играй Онлайн

Свойства на Калций
Интерактивни свойства на Калций.

Играй Онлайн


No comments:

Post a Comment