Tuesday, 12 October 2021

Световен Добив на Картофи

Световен Добив на Картофи

 "Световен Добив на Картофи" е малка игра с нива на знание, в която да съберете 260 милиона тона картофи за година. Упражнение по география за изучаване производство на картофи в световен мащаб. Забавна образователна игра по география подходяща за онлайн уроци и интерактивни обучения.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment