Friday, 16 September 2011

Експерт по Хардуер

Експерт по Хардуер
След като знаем хардуерните части, трябва да видим как и къде да ги свържем, без да повредим много компютъра.

Играй Онлайн

 

No comments:

Post a Comment