Thursday, 6 October 2011

Майстор на Софтуер

Майстор на Софтуер
Ако хардуера е анатомията на компютъра, то софтуера е неговата психология. Това са програмите, които правят компютъра използваем. Без софтуер, Компютърът е като зомби - ще дава признаци на живот, но няма да върши нищо полезно.

Играй Онлайн

 


No comments:

Post a Comment