Wednesday 30 August 2017

Физични Игри

http://planeta42.com/physics/bg.html
"Интерактивна Физична Работилница" е безплатен уеб сайт за онлайн образование с кратки игри, тестове и пъзели.

2 comments: