Thursday, 10 August 2017

Физични Пъзели Онлайн уроци

Физични Пъзели Онлайн уроци
"Физичните пъзели са малки флаш приложения до 1 МВ, които включват снимки, колажи и диаграми за интересни изследвания и приложения на науката физика.

No comments:

Post a Comment