Sunday, 22 October 2017

Игри и Тестове по Информатика

Игри и Тестове по Информатика
Интерактивни онлайн приложения в помощ на уроците по информатика за 8, 9  и 10 клас.

No comments:

Post a Comment