Wednesday, 4 October 2017

Основи на Програмирането Онлайн тест

Основи на Програмирането Онлайн тест
18 въпросен онлайн тест за основни понятия в програмирането и генериране на оценка по Информатика.

No comments:

Post a Comment