Tuesday, 10 April 2018

Психологически Пъзели

Психологически Пъзели
Психологическите пъзели са малки онлайн приложения, до 1 MB, които включват картинки, колажи или диаграми за приложението на психологията, теми и понятия. Обикновено частите на диаграмата са направени като мърдащи парченца, които трябва да се сложат на правилните места. Псипъзели. Интерактивни образователни дъски по психология. С тези безплатни онлайн игри може да се научи и нещо ново за психологията. Колекция Забавни Психологически Пъзели.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment