Wednesday, 11 April 2018

Психологически Мозайки

Психологически Мозайки
Психологическите мозайки са малки онлайн приложения, до 1 MB, които включват основни понятия от психологическата наука, в забавни подредби. И тук частите на диаграмата са направени като мърдащи парченца, които трябва да се сложат на правилните места. Пси мозайки. Интерактивни образователни дъски по психология. С тези безплатни онлайн игри може да се научи и нещо ново за психологията и да се увеличи ниво на знание. Колекция Забавни Психологически Мозайки.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment