Saturday, 19 May 2018

Интерактивни Работни Листи по Математика

Интерактивни Работни Листи по Математика
Математическите работни листи са малки флаш приложения до 1 МВ, които включват популярни комбинаторни алгебрични системи с различни видове обекти за обучение и упражняване на математика и логика. Изображения на комбинационни уравнения с 3 неизвестни. Безплатни онлайн образователни работни листи по математиката. Колекция Интерактивни Математически Работни Листи.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment