Thursday, 24 May 2018

Математически Тестове

Математически Тестове
Онлайн тестовете по математика са малки флаш приложения, до 1 МВ, които включват въпроси и отговори за оценяване на ученици по обща математика, както и за лична компетентност с вградена ситема за оценка. Интерактивни табла за знания, подходящи за онлайн курсове, уроци, училище и домашно образование. Инструменти за тестване по математика. Колекция Забавни Математически Тестове.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment