Tuesday 2 April 2019

Химични Съединения в Картинки

Химични Съединения в Картинки

15 забавни молекули на популярни химични съединения в онлайн учебна игра по химия.

Тази забавна учебна химична игра включва следните съединения:

  • Вода - H2O
  • Сол - NaCl
  • Метан - СН4
  • Сода за хляб - NaHC03
  • Ацетон - C3H6O
  • и др.

    Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment