Saturday, 20 April 2019

Пасиви Игра

Пасиви Игра

4 финансови пасива в забавна онлайн учебна игра по икономика.

Тази учебна икономическа игра включва следните пасиви:

No comments:

Post a Comment