Thursday, 15 August 2019

Логически Игри

Логически Игри
Логически игри за тренировка и практика на мислене. Повече от 20 онлайн игри, свързани с различни логически теми и задачи, които могат да бъдат използвани за забавно, интерактивно обучение и развлечение. 

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment