Friday, 9 August 2019

Логически Фигури

Логически Фигури

Игрите с логически фигури са малки извадки от тестовете за интелигентност, до 1 MB, които включват варианти на фигури с еднакви свойства. Забавни логически образователни игри и тестове за поставяне на фигури и форми, по различни критериии, подходящи за онлайн обучение и интерактивни класове. Попълнете логическите модели. Колекция Забавни Логически Фигури.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment