Saturday 28 September 2019

Географски Игри

Географски Игри
Географски игри, за опознаване и изследване на земята. Повече от 70 онлайн игри, свързани с различни географски теми, които могат да бъдат използвани за забавно, интерактивно обучение. Игрите по география с нива на знание са малки онлайн приложения, до 1 MB, които включват пъзели, за подреждане на държавите от всички големи континенти. 

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment