Friday 27 September 2019

Математически Игри

Математически Игри
Математически игри за опознаване и изследване на числата. Повече от 35 онлайн игри, свързани с различни математически теми, които могат да бъдат използвани за забавно, интерактивно обучение и упражнение. Игрите по математика с нива на знание са малки онлайн игри, до 1 MB, които включват интересни дейности за интерактивни упражнения, като умножение, делене, дроби, събиране, изваждане, геометрия, алгебра, разрешаване на проблеми, броене, проценти, програмиране, статистика, координация и наблюдение.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment