Thursday, 12 September 2019

Езикови Мозайки

Езикови Мозайки
Тази категория включва езикови игри, в които се подреждат картинки на техните правилни места по цветове или номер. Примерна игра е Граматичното дърво, където трябва да бъдат подредени картинки на граматически правила като плодове върху дърво. Учебни Езикови Мозайки. Мозайки за изучаване на чужди езици. Безплатни онлайн мозайки за учене на езици. Забавни образователни игри, подходящи за онлайн обучение и интерактивни уроци по езикознание. Мозайки по езикознание. Колекция Забавни Езикови Мозайки.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment