Sunday 12 August 2018

Атмосфера на Земята Пъзел

Атмосфера на Земята Пъзел

Интерактивна атмосферата на Земята.

Тази забавна учебна игра по география, включва следните слоеве:

  • Тропосферата - 10-17 км.
  • Стратосферата - 50 км.
  • Мезосфера - 85 км.
  • Термосфера - 690 км.
  • Екзосфера - 10 000 км. 

No comments:

Post a Comment