Thursday, 16 August 2018

Структура на Земята Тест

Структура на Земята Тест

Тест по География за 9 клас.

Този забавен тест по география, включва следните въпроси и възможни отговори:

 • 1. Кой е посоченият слой?
  А) Астеносферата
  Б) Атмосфера
  В) Земна Кора
 • 2. Кой е посоченият слой?
  А) Външно ядро
  Б) Биосфера
  В) Педосфера
 • 3. Кой е посоченият слой?
  А) Хидросфера
  Б) Атмосфера
  В) Мантия
 • 4. Кой е посоченият слой?
  А) Биосфера
  Б) Литосфера
  В) Земна Кора
 • 5. Кой е посоченият слой?
  А) Външно ядро
  Б) Вътрешно ядро
  В) Мантия
 • 6. Кой е посоченият слой?
  А) Атмосфера
  Б) Мантия
  В) Литосфера
 • 7. Кой е посоченият слой на земната кора?
  А) Литносфера
  Б) Биосфера
  В) Атмосфера
 • 8. Кой е посоченият слой на земната кора?
  А) Литносфера
  Б) Хидросфера
  В) Педосфера
 • 9. Кой е посоченият слой на земната кора?
  А) Хидросфера
  Б) Литосфера
  В) Педосфера
 • 10. Кой е посоченият слой на земната кора?
  А) Литносфера
  Б) Мохо линия
  В) D-слой
 • 11. Какъв е състава на мантията?
  А) Пластични скали
  В) Силикати
  В) Магма
 • 12. Каква е температурата на мантията?
  A) 150 градуса по Целзий
  B) 9 800 градуса по Целзий
  C) 3500 градуса по Целзий
 • 13. Кой е означеният слой?
  А) Мохо прекъсване
  Б) Озонов слой
  В) D-слой
 • 14. Колко дълбоко е центърът на света?
  A) 3 721 км.
  B) 6 371 км.
  C) 1 215 км.
 • 15. Каква е дълбочината на външното ядро?
  A) 5 155 км.
  B) 150 км.
  C) 660 км.
 • 16. Каква е дълбочината на мантията?
  A) 2 900 км.
  B) 660 км.
  C) 150 км.
 • 17. Каква е дълбочината на Астеносферата?
  A) 3 721 км.
  Б) 660 км.
  В) 2 900 км.
 • 18. Каква е дълбочината на земната кора?
  A) 6 371 км.
  B) 5 155 км.
  C) 150 км.

Реши Онлайн 

No comments:

Post a Comment