Friday, 24 August 2018

Географски Посоки Пъзел

Географски Посоки Пъзел

8 основни географски посоки в забавната онлайн учебна игра по география.

Тази забавна учебна игра по география, включва следните посоки:

  • Север (N)
  • Североизток (NE)
  • Изток (E)
  • Югоизток (SE)
  • Юг (S)
  • Югозапад (ЮЗ)
  • Запад (W)
  • Северозапад (NW)

Играй Онлайн 

No comments:

Post a Comment