Friday 22 February 2019

Еднакви Компютърни Компоненти

Еднакви Компютърни Компоненти

12 компоненти на компютъра в забавна
онлайн учебна игра по ИТ. 

Тази забавна учебна игра включва следните компоненти:

  • PSU (захранващо устройство)
  • Дънна платка
  • Процесор (изчисляване на мощност)
  • RAM (памет с произволен достъп)
  • и др.

    Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment