Wednesday, 20 February 2019

Еднакви Разделителни Способности

Еднакви Разделителни Способности

12 популярни разделителни способности в забавна онлайн учебна игра по ИТ. 

Тази забавна учебна игра включва следните резолюции:

  • VGA: 640x480 / 4:3 Аспект Рейт
  • PAL: 768x576 / 4:3 Аспект Рейт
  • SVGA: 800x600 / 4:3 Аспект Рейт
  • XGA: 1024x768 / 4:3 Аспект Рейт
  • и др.

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment