Friday 8 February 2019

Региони на Румъния Пъзел

Региони на Румъния Пъзел

9 усторически региони на Румъния в забавна онлайн образователна игра.

Тази забавна учебна игра, включва следните територии:

  • Банат
  • Крисана
  • Марамуреш
  • Трансилвания
  • Олтения
  • Влашко
  • Добруджа
  • Молдавия
  • Буковина

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment