Thursday, 28 February 2019

Агрегатни Състояния Пъзел

Агрегатни Състояния Пъзел

4 основни агрегатни състояния в забавна онлайн образователна игра.

Тази забавна учебна химична игра включва следните състояния и процеси:

    СЪСТОЯНИЯ
  • Твърдо състояние
  • Течно състояние
  • Газообразно състояние
  • Плазма

Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment