Saturday, 2 March 2019

Математически Футбол

Математически Футбол

Интерактивна математика на футболно игрище.

Тази забавна учебна игра включва следните елементи:

  • Уравнения за събиране от тип X+5=15;
  • Уравнения за изваждане от тип 15-X=10;

 Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment