Friday, 22 March 2019

Математически Храни

Математически Храни

Интерактивни алгебрични системи с храни.

  • Комбинация 1:
  • Хамбургер + Хамбургер + Хамбургер = 36
  • Хамбургер + хот-дог + хот-дог = 22
  • Палачинка + Палачинка + хот дог = 19
  • Хамбургер + хот-дог + Палачинка =?

    Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment