Thursday, 14 March 2019

Математически Клетки

Математически Клетки

Интерактивни алгебрични системи с биологични клетки.

  • Комбинация 1:
  • Неврон + Неврон + Неврон = 24
  • Неврон + Еритроцит + Еритроцит = 20
  • Левкоцит + левкоцит + еритроцит = 12
  • Неврон + Еритроцит + левкоцит =?

    Играй Онлайн

No comments:

Post a Comment